http://www.actino.org - Wprowadzenie do programowania wykrawarek rewolwerowych AMADA - GCode

| |
Administrator
Kategoria: /
  1. Budowa pojedyńczego rekordu (linii) programu.

Każda linia programu zbudowana jest według poniższego schematu:

 

 N__ G__  X__Y__  T__ C±__ M__ ;
 Numer rekordu  Kod G
(Warunek drogi)
 Współrzędne  Numer stacji  Kąt narzędzia

 Kod M

(Funkcja dodatkowa)

 Koniec rekordu

Rozpoczyna sie ona numerem linii (rekordu), posiada funkcję "G", określającą wykonaną operację ,współrzędne operacji, numer stacji narzędzia "T", kat położenia narzędzia "C" oraz ewentualną funkcję dodatkową.

Nie wszystkie  parametry rekordu zawsze występują , zmieniają sie one zależnie  od  wykonywanej operacji.

  1.  Adresy i format adresów

Adres Zastosowanie / Opis Zakres wprowadzeń
A Grubość materiału 0.1 - 6.3 mm
Zapis wzorca otworów 05-sty
B Rodzaj materiału 0, 1, 2
Wywołanie wzorca otworów 05-sty
C Kąt narzędzia (stacja obrotowa) ±360.00°
D Współczynnik gięcia a 0.01 - 99.99%
Odległość ±99999.999 mm
F Prędkość przesuwania osi X i Y, Prędkość obracania osi T i C 1, 2, 3, 4
Posuw 1 - 240000 mm/min
G Funkcja G 0 - 999
I Odległość ±99999.999 mm
J Liczba 1 - 9999
Odległość ±99999.999 mm
Kąt ±360.00°
K Liczba 1 - 9999
Odległość ±99999.999 mm
Kąt ±360.00°
L Liczba powtórzeń podprogramu 0 - 9999
M Funkcja M 0 - 999
N Numer rekordu 0 - 99999
O Numer programu 0 - 7999
P    Liczba 1 - 9999
Odległość 0.001 - 99999.999 mm
Numer podprogramu 100 - 7999
Kąt ±360.00°
Kwadrant 1, 2, 3, 4
Odległość ±99999.999 mm
T Numer stacji 3-cyfrowy (7-cyfrowy1))
U, V Numer programu makro 1 - 99
W Wywołanie makra 1 - 99
Czas zatrzymania 0 - 99999.999 sekund
Osie X Wartość współrzędnych ±99999.999 mm

 

Strona actino.org używa plików cookies. Wymagana jest akceptacja. Polityka cookie